tirsdag 18. oktober 2016

A New Designer - Marthe

Hello Everyone

Im a creative soul who lives in Sandefjord in Norway where Im using my days to make cards and work with Essante Organics. My passion is to be creative so when I found this hobby in 2012 I fell in love! I have loved drawing and coloring since I was a little girl and my schoolbooks are full of more doodling than text. I love to work with my hands, play with colors, forms and tools so this is the perfect thing for me. I can`t go a day without doing something creative so It variates by write a blogpost, learn by watching youtube, color something, make a card or just enjoy all the inspiration I find on the internet.


Hei, jeg heter Marthe og er kreativ sjel fra Sandefjord i Norge hvor jeg bruker hverdagen min på å lage kort og jobbe for Essante Organics. Noe av det jeg brenner mest for er å få være kreativ så da jeg oppdaget det i 2012 ble jeg forelsket. Jeg har tegnet og malt siden jeg var liten og gamle skolebøker er fulle av tegninger og dekorasjoner. Å få jobbe med hendene, fargelegge, pynte og leke med farger og utstyr er noe av det beste jeg vet så kortlaging er den perfekte tingen for meg.Jeg kan ikke gå en dag uten å gjøre noe kreativt så det varierer mellom å skrive blogg, lære ting på youtube, fargelegge et motiv, lage et kort eller bare nyte all inspirasjonen jeg finner på nettet.
I make cards, boxes, gift/treatbags and everything inside papercrafting. I startet out with flowers, blonds and pattern paper like everyone else but I felt that I was searching a more simple style so when I discovered clean and simple cards at youtube I knew it was the right ting for me. I love that I can make my own backgrounds, play around with tools, teqniques and really challenge my creative side. 

I color with Copic Markers and I love them. I discovered them at a papercrafting meet and my friend helped me to learn how to color hair. I took a class at my craftshop and start bying markers. Thats when I discovered a youtube channel where it turned out that the girl was making online coloring classes so I just had to try. I learned so much more than I would have thought and got suprised by my developement.

Jeg lager diverse kort, esker/bokser, gavepakker og alt som egentlig har med papir å gjøre. Jeg begynte med blomster, blonder og mønsterpapir som de fleste andre men jeg følte at jeg søkte noe mer enkelt og mer minimalistisk så jeg oppdaget youtube og det var da jeg fant den rette stilen for meg. Det viste seg å være Clean and simple (CAS) hvor jeg kunne lage mine egne bakgrunner, leke med masse forskjellige teknikker og bruke produkter på mange forskjellige måter og virkelig utfordre den kreative siden min.

 Jeg fargelegger med Copic Markers som er blitt min store kjærlighet. Jeg oppdaget dem på et treff hvor jeg fikk hjelp av en veninne til å lære å fargelegge hår. Jeg tok et kurs på den lokale hobbybutikken min og begynte å kjøpe inn tusjer. Da fant jeg plutselig en youtube kanal hvor det viste seg at hun som lagde videoene holdt online-fargeleggingskurs så jeg måtte bare prøve.  Jeg lærte så mye mer enn hva jeg hadde trodd og ble overrasket over utviklingen min.Im a Guestdesigner for The Paper Crafting and I have been in Barnemix Designteam. I have finished the Kit and Clowder - skin and hair online coloring classes and I have my own youtube channel Marthes Kort where I make videotutorials for those who want to learn making Clean and simple cards and coloring with Copic markers. I also participate in Online Card Classes with my two big inspirations Jennifer Mcguire and Kristina Werner. 


Jeg er Gjestedesigner i The Paper Crafting og har tidligere vært med i Barnemix Designteam. Jeg har tatt Kit and Clowder skin and hair online coloring class og jeg har min egen youtube kanal Marthes Kort hvor jeg lager videotutorials for de som ønsker å lære å lage clean and simple kort og farelegge med Copic Markers. Jeg deltar også på Online Card Classes som drives av mine to største inspirasjoner Jennifer Mcguire og Kristina Werner. You can find me at Instagram, Facebook and 
Youtube by searching for Marthes Kort

I want to be a part of this team because I have been a victim of bullying for many years and I know how it hurts and can destroy peoples lifes. I wish to fight against the bullies to show that we dont accept it by spreading love, inspirasjon and happiness :) 


Du kan finne meg på Instagram, Facebook og 
Youtube ved å søke etter Marthes Kort

Den største grunnen til at jeg ønsket å være en del av teamet er fordi jeg har vært et offer for mobbing i mange år og vet hvor vondt det gjør og hvor skade det kan gjøre i menneskers liv. Jeg ønsker å kjempe i mot mobbing og vise at vi ikke aksepterer det ved å spre inspirasjon, kjærlighet og glede :) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar