mandag 17. oktober 2016

A New Designer - Agnete-Sagalind aka Kreatyra

Hi all!

My name is Agnete-Sagalind, and I am proud to announce that I an a part of the Designers of Crafters together against cyberbullying!
I am 36 years old, married and mom to a 3 1/2 y.o. princess.
I´ve got a burning engagement to everything unfair in this world, like bullying, asylum cases and animal welfare. 
In addition to this, I am totally addicted to paper and office equipment. 
I have no idea how many times notebooks, pens and postit pads, in any shapes and colours, have found their way to my basket in some kind of magical way..
I know.. I am hopeless...
This is me :-)


Mitt navn er Agnete-Sagalind, og jeg er veldig stolt av å kunne fortelle at jeg er en del av Designerne til Crafters together against cyberbullying!
Jeg er 36 år, gift og mamma til en liten prinsesse på 3 1/2.
Har et brennende engasjement for alt som er urettferdig i verden, som mobbing, asylsaker og dyrevelferd.
I tillegg så er jeg nerdete interessert i alt som finnes av papir og kontorutstyr. Jeg har ikke tall på hvor mange notatbøker, penner og postitblokker i alle slags morsomme fasonger som har falt opp i handlekurven min igjennom årenes løp.. I know.. Jeg er håpløs....
Å dette er meg :-)

I am the the one who owns Kreatyrakanalen on Youtube.You can check it out by clicking the link below: Kreatyrakanalen

My latest process video is available here: Papir på Fredag #2
Min nyeste prosessvideo ser du her:
Videos in this channel is in norwegian :) 
My english channel is Pink Papertales
DIY embellishments for my projects.
Tutorials at Pink Papertales
 

Det er jeg som driver Kreatyrakanalen på Youtube. 
Dere kan sjekke ut den ved å klikke her: Kreatyrakanalen

Videoene på denne kanalen er på norsk :)
Min engelske kanal er Pink Papertales
DIY pynt til mine prosjekter. 
Tutorials kan sees på kanalen til  Pink PapertalesI am a Project Life-lady, but I also make cards
My big idol and inspiration for scrapbooking is Inkie Quill.


Jeg er en Project Life-dame, men jeg lager kort også. 
 Mitt store idol og inspirasjonskilde innen scrapping er Inkie Quill.And now some history
When I first started to scrapbook for 8 years ago, it was actually a try to get into a new environment at a new job. I had just started, and I struggled with getting into the group.  
Then I heard that some of the ladies was scrapbookers. I did never hear about this before, so I did som research to find out what this was all about.

But I never got into it. Neither the group or my new hobby.
It was actually not before christmas 2009 that I cracked the code. A company called Kreativ Hobby, had a new challenge every day during christmas. I had already bought some stamps from them, so I thought I could give it a try and make a card. I was addicted from the very beginning, and participated in a lot of challenges. I never won anything, but it was really funny to get along, and I got some practice to, and testet out new techniques, sketches etc..

I also tried out some Art Journaling for the first time at this time, but I didn´t feel it.
I made layouts too, but it was always the cards I returned to.
Then, I wanted to start my own challenge blog. I gathered a designteam, and in the end of January 2010, we broadcasted Scrappekammeret. To be honest, it was a success.
In december 2010, I gave the keys to the new leader, and retired. We had a lot of followers already then. I have no idea for how long they continued, but for a while.

But something happened that was not all that good. I started a new challenge blog, and because of that I wanted a cooperation between the two blogs. Then I realised that I was being backstabbed. I was reading that I was a person that started a lot of things and never completed, and things I sent in RAKs was useless.. Etc..
When I confronted them with this, the biggest scandal was that I actually read what they wrote. They were so sad about that.
Me.. I was more sad about the people who I let in on my team and trusted, actually turned the back on me like that.
 
 I never told this story in public before. But being a part of this Designer Team have given me the courage to step forward with this story. This happened some years ago.
 
Today, my Youtube channel is sponsored by Scrappegarasjen.no, who gives me really good feedback on what I am doing, and for the first time I am actually feeling something that remind me of confidence for what I am doing. It is a unknown but good feeling.
 
Silje Kristin, I am so grateful for this opportunity :)

Thank you for trusting me!
 Big hugs to you all from Kreatyra!

  
 Så litt historie
Da jeg startet å scrappe for 8 år siden, så var det rett og slett et forsøk på å komme inn i et miljø på min nye arbeidsplass. Jeg hadde akkurat begynt i ny jobb, og kom liksom ikke inn i gjengen. 
Så fikk jeg vite at flere av damene drev med scrapping. Jeg hadde aldri hørt om dette, og brukte litt tid på research før jeg fant ut av hva det hele dreide seg om. 


Men jeg kom liksom ikke helt inn i det. Hverken i gruppen eller min nye hobby.
Det var faktisk ikke før rundt juletider i 2009 at jeg knekte koden. I romjulen det året hadde Kreativ Hobby en utfordring hver dag. Jeg hadde allerede kjøpt stempler igjennom dem, og tenkte jeg kunne prøve å lage et kort. 
Det tok ikke lang tid før jeg hadde fått blod på tann, og deltok i mye utfordringer. Vant aldri noe, men synes det var utrolig gøy å delta. Slik fikk jeg også øvd meg, og testet ut nye teknikker, skisser osv.

Jeg luktet litt på Art Journaling for første gang også i denne perioden, men var liksom ikke helt greia følte jeg.
Jeg lagde layouter også, men det var alltid kortene jeg vendte tilbake til. 
Så fikk jeg veldig lyst til å starte min egen utfordringsblogg. Samlet sammen et designerteam, og i slutten av januar 2010 sto Scrappekammeret klart til lansering. Helt ærlig, i all beskjedenhet, så ble det en suksess.
I desember 2010 takket jeg for meg som leder, og gav stafettpinnen over til en av de andre flotte damene. Da hadde vi hatt en god oppslutning. Jeg vet ikke hvor lenge de holdt på, med det var en god stund. 

Men noe skjedde i kulissene som ikke var noe greit. Jeg startet opp en ny utfordringsblogg, og i den forbindelse ønsket jeg å få til et samarbeid mellom de to bloggene. Det var da jeg oppdaget at jeg ble baksnakket og svertet etter noter. Jeg leste at jeg var en person som bare startet opp masse ting og aldri gjennomførte, at tingene jeg sendte fra meg i RAK var ubrukelige.. osv..
Da jeg konfronterte de med det, var den største skandalen at jeg hadde lest det de hadde skrevet.. De var så lei seg for det. 
Jeg var mest lei meg for at mennesker som jeg en gang hadde tatt inn i varmen, gitt tillit og plass på mitt designerteam, snudde meg ryggen og baksnakket meg på denne måten. 

Jeg har ikke fortalt denne historien offentlig før. Men plassen på Designerteamet her har gitt meg styrke og mot til å stå frem med hva jeg har opplevd. Dette skjedde for noen år siden.

Nå i dag blir kanalen min på Youtube sponset av Scrappegarasjen.no, som gir meg veldig hyggelige tilbakemeldinger. For første gang kjenner jeg på noe som kan minne om selvtillit til det jeg gjør. En ukjent men god følelse.

Jeg vil gjerne takke Silje Kristin for å ha gitt meg denne sjansen. :)

Instagram, Facebook og Pinterest: @Kreatyra 
Blogg: kreatyra.blogspot.com


Tusen takk for tilliten! 
Gode klemmer til dere alle fra Kreatyra!

4 kommentarer:

 1. Nydelig kort og sterkt gjort å dele historien din <3

  SvarSlett
 2. Flott kort. <3 Å fint at du står fram med din historie kjære Agnete. :)

  SvarSlett
 3. Så trist å lese historien din! Jeg kan fortsatt ikke fatte at folk kan oppføre seg så dårlig, selv om jeg jo i det siste har hørt både den ene og andre historien... Jeg gleder meg til å se hva du kommer til å dele med oss her inne!
  :)

  SvarSlett
 4. Tusen takk for tilbakemeldinger! :)

  SvarSlett