tirsdag 20. desember 2016

X-mas gift

Dear friends!
Today I have a little x-mas gift to show; I have made this to a neighbor that helps us regularly... It's very easy to make and is perfect to make of scraps! 

Kära vänner!
Idag har jag en liten julgåva att visa; jag har gjort denna till en granne som ofta hjälper oss. Den är jättelätt att göra och är perfekt att göra av spillbitar!I have used Maja Design patterned papers (one of my favorite brands) and a strip from my scraps (santa's list). The sparkling red underneath the match boxes is actually washi tejp. 

Jag har använt Maja Designs mönsterpapper (ett av mina favoritmärken) och en sparad remsa från mina spillbitar (santa's list) Det röda glittriga under tändsticksaskarna är faktiskt washitejp.

It's only a few days left to x-mas now, take care and enjoy the season! Love Kada

I will be happy if you visit my blog: https://kada72.wordpress.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar