mandag 5. desember 2016

Elegant x-mas cards

Hi folks!
My turn to inspire you again. I have made two elegant, simply made, x-mas cards with Maja Designs die cut sheet from the Vintage Winter collection. I choose patterned papers from Ridderholm Design and Maja Design to go with the lovely die cut texts. 


Nu är det min tur igen att inspirera. Jag har gjort två lättgjorda eleganta julkort med hjälp av ett klipp-ark från Maja Desigs serie Vintage Winter. Jag valde mönsterark från Ridderholm Design och Maja Design som matchade de fina textrutorna. 

On the back side I used tags from the same die cut shee since my personal stamp is hiding somewhere at the moment :-)

På baksidan använde jag tags från samma klippark eftersom min personliga signaturstämpel gömmer sej för tillfället :-)

See ya again soon!

Love, Kada

3 kommentarer: